מדיניות פרטיות

 
מדיניות פרטיות זו אומצה על ידי אוליב שרותי שיווק וניהול בע"מ ופורת ניהול מלונות בע"מ, וכן מלונות: אוליב בגלבוע, דולפין וילג', אוליב בוטיק נהריה, כפר הנופש דריוס, אוליב הלני ירושלים, TLV88, גורדון על הים, ביי וואץ', וויט האוס, ביר גארדן, רימונים אקוודוקט רגבה, רימונים מדיסון נהריה, כפר הנופש דריה על הכנרת, רימונים שני ירושלים ומרכז הזמנות (החברות והמלונות המפורטים לעיל יכונו להלן ביחד "מלונות אוליב ורימונים" או "אנחנו") לגבי איסוף והפצת מידע ("מדיניות הפרטיות").
מדיניות הפרטיות מפרטת את הסוגים של המידע האישי וכן מידע אחר (כהגדרתם להלן שמלונות אוליב ורימונים אוספת על המשתמשים בשירותים (כהגדרתם להלן), כיצד מלונות אוליב ורימונים אוספת את המידע ואיזה שימוש מלונות אוליב ורימונים עושה במידע לרבות שמירה של המידע, עיבודו, העברתו לצדדים שלישיים ועוד.
 
הצהרת מדיניות הפרטיות זו נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
 
מלונות אוליב ורימונים אוספת מידע אישי ומידע אחר  (כהגדרתם להלן) באמצעות:
(1) אתרי אינטרנט המופעל על ידי מלונות אוליב ורימונים בו ניגשים למדיניות פרטיות זו שכתובה  www.olivebb.co.il www.rimonim.com  ,  ואתרים אחרים בבעלות או בשליטה מלונות אוליב ורימונים 
האתרים יכונו להלן ביחד ("האתרים").
(2) באמצעות האפליקציות שהחברה מעמידה לשימוש במחשבים או בהתקנים הניידים (להלן: "האפליקציות");
(3) באמצעות דפי מדיה חברתית בבעלותה ובשליטתה של מלונות אוליב ורימונים (להלן ביחד: "דפי מדיה חברתית");
(4) כאשר כאורחים מבקרים או מתארחים באחד מהמלונות המפורטים לעיל או באמצעות אינטראקציה לא מקוונת אחרת עם מלונות אוליב ורימונים ( כגון שיחה למוקד הטלפוני).
האתרים האפליקציות ודפי המדיה החברתית יכונו ביחד - "השירותים המקוונים" וביחד עם הערוצים הלא מקוונים - "השירותים".
בשימוש בשירותים האורחים מסכימים לתנאי מדיניות פרטיות זו. יש לקרוא מדיניות הפרטיות בעיון.
מלונות אוליב ורימונים משמשת כבעלת השליטה (Data Controller) של המידע האישי אודות האורחים או הפונים לאחד מאמצעי התקשורת המפורטים לעיל בסעיפי 1-4.
המידע אשר נמסר או יימסר למלונות אוליב ורימונים, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמת האורחים וברצונם ואינה נובעת מחובה חוקית.
אולם, ככל שלא יימסר למלונות אוליב ורימונים את המידע או באם לא תתאפשר למלונות אוליב ורימונים לאסוף מידע כאמור לא תוכל מלונות אוליב ורימונים לספק למתעניינים את השירותים.
איסוף מידע אישי ומידע אחר
1. "מידע אישי" משמעו נתונים המזהים אתכם כפרטים או מתייחסים לאדם מסוים.
מלונות אוליב רימונים אוספים מידע אישי כגון:
1.1       פרטי התקשרות (שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון, מספר פקס', מספר דרכון, מספר ת.ז);
1.2  מידע אודות ביצוע תשלום – (אמצעי תשלום (כרטיס תשלום: ספרות ומועד פקיעה לפי כללי PCI DSS, כתובת חיוב ומספר חשבון בנק.
1.3      נתונים דמוגרפיים (גיל, מין, כתובת מגורים, אזרחות, ושפה מועדפת);
1.4      מידע אודות בני משפחה ומלווים כגון שמות וגילאים של הילדים או בן/בת זוג; 
1.5 מידע בנושא אירועים משפחתיים: ימי הולדת, יום נישואין;
1.6 מידע בקשר עם ההזמנה שבוצעם, בקשר עם השהייה או ביקור במלונות אוליב ורימונים (מועד הגעה ועזיבה, טובין ושירותים שרכשו במלון, העדפות אישיות (כהגדרתו להלן) , שיחות טלפון שבוצעו);
1.7  מידע הנדרש למילוי בקשות המיוחדות ו/או תנאי שהייה מיוחדים (העדפות, פעילויות פנאי, שם מלווה, מספר הילדים וגילם);
1.8 העדפות של אורחים  ("העדפות אישיות"), כגון תחומי עניין, פעילויות, תחביבים, בחירת מזון ומשקאות, שירותים ובקשות עליהם הודעתם למלונות אוליב ורימונים או העדפות אשר נלמדו אודותיכם במהלך הביקור שלכם;
1.9 מידע הקשור לחברים בתכנית מועדון הלקוחות;
1.10 מידע המבוסס על מיקום גאוגרפי או מיקום אחר;
1.11 תמונות, וידאו ואודיו שנאספו באמצעות מצלמות אבטחה הממוקמות בשטחים ציבוריים במלונות אוליב ורימונים, כגון במסדרונות ובלובי של מלונות אוליב ורימונים (מערכות טלוויזיה במעגל סגור CCTV ומפתחות כרטיס אלקטרוני.
2. "מידע אחר"  - משמעו נתונים שאינם מגלים את הזהות האישית והספציפית ואינם מתייחסים לאדם מסוים. מלונות אוליב רימונים אוספת מידע אחר כגון נתוני דפדפן והתקן נייד לרבות כתובת IP ונתונים הנאספים על ידי "עוגיות", תגי פיקסל ושאר טכנולוגיות, נתונים מצרפיים ביחס לשהות של אורחים במלונות אוליב ורימונים וכן תגובות להצעות לקידום מכירות וסקרים.
3. במקרים מסוימים מלונות אוליב רימונים עושה שילוב בין מידע אישי לבין מידע אחר (כגון שילוב של שם האורח ומיקום). במקרה כזה מלונות אוליב ורימונים תתייחס למידע המשולב כאמור כמידע אישי וזאת כל עוד המידע משולב. 
4. אם נמסר מידע למלונות אוליב ורימונים ו/או לנותני שירותים של מלונות אוליב ורימונים אשר כולל מידע אישי אודות צדדיים שלישיים (לדוגמה – במקרה שהנכם מבצעים הזמנה עבור אדם אחר), הפונים לאמצעי איסוף מידע, מצהירים כי התקבלה הסכמה של הצד השלישי למסור את המידע כאמור והפונים המוסמכים לעשות כך וכי הצד השלישי מאפשר למלונות אוליב ורימונים לעשות שימוש במידע  בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
כיצד נאספים בחברה מידע אישי ומידע אחר
 מידע אישי ומידע אחר נאסף באופן הבא:
5. שירותים מקוונים:  בעת ביצוע הזמנה, רכישת טובין או שירותים, יצירת קשר עם החברה ונציגיה בכל דרך שהיא, פרסום בדפי המדיה החברתית, הצטרפות לרשימת דיוור או השתתפות בסקרים, משובים, תחרויות או הצעות שיווקיות וכן בעת הגשת מועמדות לעבודה במלונות אוליב ורימונים.
6. ביקורים ואינטראקציה לא מקוונת: בעת ביקור במלונות אוליב ורימונים, בעת שהייה כאורח במלונות אוליב ורימונים ובעת שימוש בשירותים שמציעה מלונות אוליב ורימונים. כמו כן, מידע אישי נאסף גם כאשר משתתפים באירועים שיווקיים של קידום מכירות כאורחים של מלונות אוליב ורימונים ו/או באירועי קידום מכירות אשר מלונות אוליב ורימונים מארחת או כאשר מספקים מידע אישי במסגרת קידום אירוע מכירות. מידע אישי אודות מוסרי המידע  נאסף גם באמצעות מערכת מצלמות במעגל סגור המוצבת לצרכי אבטחה בשטחים הציבוריים במלונות אוליב ורימונים (CCTV), באמצעות כרטיסי מפתחות אלקטרוניים ובאמצעות יתר מערכות אבטחה.
7. מקורות אחרים: מידע אישי מתקבל גם מצדדים שלישיים לרבות מידע מסוכני  נסיעות, מתוכניות של מועדוני לקוחות, מחברות כרטיסי אשראי, מרשויות המדינה (על מנת לעמוד בהוראות הדין), מחברות סקרים, מנותני שירותים של מלונות אוליב ורימונים.
8. מידע אוטומטי: כאשר הנכם עושים שימוש באתרים ו/או משתמשים באפליקציות כהגדרתם לעיל, מלונות אוליב ורימונים מקבלת ושומרת מידע בקשר עם הפעילות באתרים ובאפליקציות כאמור וכן נאסף מידע אוטומטי נוסף מהדפדפן וההתקן הנייד. לדוגמה, כפי שנהוג באתרים אחרים, אנו מקבלים מידע מסוים כאשר הדפדפן דרכו ניגשים לאתר לרבות מידע לעניין כתובת IP, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, נתוני רשת ניידת, דפים שנצפו וזמני גלישה. מידע זה משמש אותנו בהתקשרות ומתן השירותים ללקוחות.
9. מרכזי שירות לקוחות:  כאשר מבצעים הזמנה טלפונית, יוצרים קשר עם מלונות אוליב ורימונים באמצעות דואר אלקטרוני, פקס', צ'אט מקוון או דרך שירות הלקוחות. תקשורת זו עשויה להיות מתועדת לצורך הבטחת איכות השירות והכשרה.
10. מידע שנצבר:  מידע  אשר לא מזהה את הגולש או כל משתמש אחר באופן אישי.
שימוש במידע אישי ובמידע אחר
11. מלונות אוליב ורימונים עושה שימוש במידע האישי ובמידע האחר למטרות הבאות, אחת או יותר:
11.1 ביצוע הזמנות ורכישות של שירותים ומוצרים: מלונות אוליב ורימונים מבצעת עיבוד של המידע הנוגע לעסקאות שהתקשרתם בהן עם מלונות אוליב ורימונים לרבות באמצעות האתרים (להלן: "נתוני עסקאות"). נתוני העסקאות יעובדו לצורך השלמת ההזמנה, אספקת מוצרים ושירותים, התאמת שירותים שמעניקה מלונות אוליב ורימונים להעדפותיכם, קבלת משוב אודות השהייה במלונות אוליב ורימונים ושמירת רשומות של עסקאות כאמור.
11.2 קשר עם האורחים: על מנת להציע שירותים על בסיס העדפותיכם, המידע נאסף טרם ובמהלך שהייה באחד ממלונות אוליב ורימונים. המידע עשוי לשמש לאירועים של "לקוחות מתמידים" אשר אנו עשויים לערוך מעת לעת לבד או עם שותפים או על ידי שותפינו.
11.3 תגובות לפניות: מלונות אוליב ורימונים מעבדת מידע בקשר עם פנייה של משתמשים בשירותים (להלן: "נתונים בקשר עם הפנייה"). נתונים בקשר עם הפנייה כוללים תוכן של הפניה ומטא-דאטא הקשורה לפנייה (כגון קבוצות, פגישות ואירועים). נתונים בקשר עם הפנייה יעובדו לצורך תקשורת עם האורחים ושמירת רשומות.
11.4 מטרות עסקיות : מלונות אוליב ורימונים מעבדת את המידע לצורך מטרות עסקיות לרבות, פיתוח מוצרים חדשים, שיפור האתר, שיפור השירותים שלנו, זיהוי מגמות שימוש ודפוסי ביקורים של האורחים, קביעת יעילות של קידום מכירות, הערכות ביצועים של צדדים שלישיים (כגון סוכני נסיעות), צפי תשואה ותפוסה של מלונות אוליב ורימונים, ועמידה בהתחייבויות.
11.5 תקשורת אדמיניסטרטיבית ואחרת: משלוח מידע אליכם בעניין האתר, שינויים שחלו בתנאי השימוש, שינויים שחלו במדיניות הפרטיות או מידע אדמיניסטרטיבי אחר (לדוגמה - מידע אודות הזמנות שבוצעו כגון הודעות דואר אלקטרוני לאישור הזמנה ועוד).
11.6 שיווק וקידום מכירות: משלוח הודעות שיווקיות וקידום מכירות בעניין מלונות אוליב ורימונים ומוצרים ושירותים שאנו חושבים שיעניינו את המוסר המידע; לרבות שירותי ספא, ברים, מסעדות ועוד.
11.7 בטיחות ואבטחה:  שמירה על בריאות הנופשים ובטיחותם  כמו גם של אורחים אחרים וסגל העובדים של מלונות אוליב ורימונים במהלך שהייה במלונות אוליב ורימונים.
11.8 חובותינו החוקיות:  לציית להוראות הדין לרבות חוקים, תקנות, הנחיות והליכים משפטיים.
11.9 מלונות אוליב ורימונים עושה שימוש במידע האישי ובמידע האחר, כולם או מקצתם, לביצוע חישובים סטטיסטיים מסוימים שחלקם יוצגו באפליקציות, באתרים ו/או בשירותים אחרים; ובלבד שאלו לא יכללו מידע מזהה.  
12. הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי הוא אחד או יותר:
12.1 הסכמה.
12.2 מתן השירותים.
12.3 ציות לכל דין, לרבות חוקים, תקנות, צווים, הנחיות, פסקי דין ועוד.
12.4 אינטרס לגיטימי ועסקי של מלונות אוליב ורימונים.
גילוי והעברה של מידע אישי ומידע אחר
13.  מלונות אוליב ורימונים רשאית לגלות ולהעביר את המידע האישי והמידע האחר כפי שיפורט להלן:
13.1 לכל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל וזאת על מנת לספק חווית אירוח טובה יותר על בסיס העדפות האישיות וניסיון שנצבר בהקשר השימוש בשירותים שהעניקה לאורחי מלונות אוליב ורימונים בביקורים הקודמים.
13.2 לנציג או סוכן נסיעות שסיפק לנו מידע אישי אודות אורחים (לדוגמה - סוכן הנסיעות, מלווה, מעסיק או בן זוג ).
13.3 לספקי שירותים למלונות אוליב רימונים. דוגמאות לספקי שירותים הם ספקי שירותי IT, יועצים משפטיים, רואי חשבון, ספקי שירותי תשלום ועוד.
13.4 לשותפים עסקיים של מלונות אוליב רימונים בתחום השיווק והפרסום וזאת על מנת לפרסם מודעות פרסום רלוונטיות למשתמשים באתר ולעודד את המשתמשים לשוב ולבקר באתר. שותפים אלה לא יעשו שימוש במידע האישי לכל מטרה אחרת למעט לצורך השיווק הישיר כאמור ומכל מקום תמיד תהיה הזכות להתנגד לביצוע האמור. 
13.5 מלונות אוליב רימונים רשאית להעביר מידע אישי ומידע אחר אודות לצדדים שלישיים  במקרה של ארגון מחדש, מיזוג, מכירה של נכס או מניות של כל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל, מיזם משותף, המחאה של זכויות ו/או חובות של כל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל, העברה או דיספוזיציה  אחרת בעסקי מלונות אוליב רימונים ונכסיה, כולם או מקצתם (לרבות פירוק והליכים דומים אחרים).
14. מלונות אוליב רימונים רשאית לגלות מידע אישי ומידע אחר במידה ויימצא כי הדבר הכרחי: (א) לעמידה בהוראות הדין; (ב) לעמידה בהוראות בית המשפט במסגרת הליכים משפטיים; (ג) לצורך מתן תגובה לבקשות ופניות של רשויות ציבוריות או ממשלתיות; (ד) לאכיפה של תנאי השימוש; (ה) להגנה על העסקים של מלונות אוליב רימונים; (ו) להגנת זכויות, פרטיות, בטיחות או רכוש של מלונות אוליב רימונים, של האורחים, המשתמשים בשירותים ושל אחרים; וכן (ז) על מנת לאפשר למלונות אוליב רימונים לפעול לקבלת סעדים שהיא זכאית להם על פי דין ו/או הסכם וכן להקטין את נזקיה.
העברת מידע מעבר לגבול
15. ככלל, עיבוד המידע מתבצע בגבולות מדינת ישראל, עיבוד מידע אשר מתבצע ע"י צדדיים שלישיים או שירותי ענן, יכול ויתבצע על שרתים ברחבי העולם כגון שרתי Azure של  מיקרוסופט או שרתי 365 של מיקרוסופט, וכדומה.
16. יחד עם זאת, יתכן שחלק מן המידע יוחזק בענן שמחוץ לגבולות מדינת ישראל או האיחוד. המפעיל של שירותים אלה התחייב לציית להוראותGDPR  . במקרה ספציפי כאמור, מלונות אוליב רימונים מוודאת שננקטים אמצעים נאותים כדי לאבטח את המידע האישי  ברמה נאותה של הגנה.
כיצד מוסר המידע יוכל לגשת, לשנות או להגביל את השימוש במידע האישי שנמסר
 אם מקום מושבם באיחוד יחולו עליהם ההוראות הבאות:
17. הזכות לקבל מידע אודות עיבוד המידע האישי: אנו שואפים לספק מידע תמציתי, שקוף, נהיר, ברור, פשוט וקל לגישה אודות התנאים של עיבוד המידע האישי.
18. הזכות לגשת, לתקן או למחוק מידע אישי: אנו מאפשרים למוסרי המידע לקבל מאתנו אישור האם המידע האישי מעובד וכן פירוט אודות התנאים של עיבוד המידע כאמור, וכן לקבל עותק אלקטרוני של המידע כאמור.
19. הזכות לתקן נתונים אישיים.
20. הזכות לבקש למחוק מידע אישי וזאת בכפוף להוראות כל דין ובהתקיים התנאים הבאים:
20.1 המידע האישי אינו נחוץ עוד למטרה לשמה נאסף, נשמר ועובד;
20.2 מבקשים לבטל את הסכמתכם על בסיסה בוצע עיבוד של המידע האישי ואין עוד בסיס המצדיק עיבוד של המידע האישי כאמור;
20.3 מוסרי המידע סבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה  נעשה עיבוד לא חוקי של המידע האישי;
20.4 המידע האישי יימחק בהתאם לחובתה של מלונות אוליב רימונים בהתאם להוראות הדין;
20.5 הזכות להגביל עיבוד של המידע האישי: זכות זו תעמוד לכם במספר מקרים ובפרט במקרים הבאים:
20.5.1  במקרה של מחלוקת אודות דיוק המידע האישי;
20.5.2 ככל שסבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה עיבוד המידע האישי אינו חוקי אך מתנגדים למחיקת המידע האישי ודורשים במקום זאת הגבלת העיבוד;
20.5.3 כשאין לחברה עוד צורך במידע האישי אך צריכים את המידע האישי כדי לממש, לבסס או להגן על זכויותיך;
20.5.4  כאשר ההחלטה אודות האינטרס הלגיטימי של מלונות אוליב רימונים גוברת על האינטרסים שלכם כנשואי המידע.
21. הזכות להעברת מידע:
21.1 אם הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה או הסכם, זכאים מוסרי מידע לקבל את המידע האישי שסיפק למלונות אוליב רימונים  בפורמט מקובל ולהעביר מידע זה לבעל שליטה אחר. 
22. הזכות לבטל את ההסכמה:
22.1 כאשר הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה, הפונים רשאים לבטל את הסכמתם כאמור בכל עת באמצעים הנתונים לשם כך (כפי שפורט מדיניות פרטיות זו להלן). נציין כי ביטול הסכמה כאמור חל אך ורק לגבי העתיד ואינה חל בנוגע למידע שעובד טרם ביטול ההסכמה. למען הסר ספק מובהר כי ביטול ההסכמה לא יעמיד בספק את חוקיות עיבוד המידע האישי אשר בוצע טרם הביטול של ההסכמה כאמור.
23. הזכות להחליט על גורל המידע האישי לאחר המוות:
23.1 מוסרי המידע רשאים להחליט לגבי גורלו של המידע האישי לאחר המוות וזאת על ידי מתן הנחיות כלליות או ספציפיות. מלונות אוליב רימונים  מחויבת לכבד הנחיות אלה. בהיעדר מתן הנחיות, מלונות אוליב רימונים מכירה באפשרות כי יורשים יממשו זכויות מסוימות ובפרט הזכות לגשת למידע האישי, אם הדבר נדרש, לזכויות של עיזבון של הנפטר; הזכות להתנגד לסגירת חשבונות המשתמש של הנפטר; והזכות להתנגד לעיבוד המידע של הנפטר.
24. הזכות להגיש תלונה לרשות הגנת הפרטיות הרלוונטית: 
24.1 אם למרות המאמצים של מלונות אוליב רימונים  לשמור על הסודיות והפרטיות  של המידע האישי ומוסרי מידע מרגישים כי זכויותהם נפגעו, יש להם את הזכות להגיש תלונה לרשות להגנת הפרטיות הרלוונטית. רשימת רשויות זמינה באתר האינטרנט של הועדה האירופית  (European Commission).
25. אם מקום מושב מוסר המידע הוא מחוץ לאיחוד (לרבות ישראל) זכותם לעיין ולתקן את המידע השמור במאגרי המידע של מלונות אוליב רימונים בהתאם להוראות הדין הישראלי לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981.
אבטחת מידע
26.1 מלונות אוליב רימונים נוקטת באמצעים ארגוניים וטכניים סבירים על מנת להגן על המידע האישי בכל הקשור לגישה בלתי מורשית, לגילוי וחשיפה של המידע, למחיקה או שינוי של המידע, לאבדן אקראי של המידע, לשימוש לרעה או נזק. מלונות אוליב רימונים מבצעת פעילות של סקירה וניטור בתדירות הולמת של אמצעי ההגנה והאבטחה כאמור.
27.1 כאשר נדרש לגלות או להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים ולמורשי גישה, מלונות אוליב רימונים תבטיח כי אותם צדדים שלישיים יתחייבו לרמה נאותה והולמת של הגנת המידע. מלונות אוליב רימונים דורשת התחייבויות חוזית מצדדים שלישיים לכך שהמידע האישי יעובד אך ורק למטרות להם הסכמתם ובהתאם לרמת הסודיות והאבטחה הנדרשת.
28. אם יש סיבה להאמין כי התקשורת עם מלונות אוליב רימונים אינה מאובטחת (לדוגמה - אם סבורים כי חשבון האישי במלונות אוליב רימונים נפרץ) יש ליצור קשר באופן מיידי כפי שמפורט בסעיף "צרו קשר" להלן.
תקופת שמירת המידע
29.  בכפוף להוראות כל דין, מלונות אוליב רימונים תשמור את המידע האישי למשך תקופה הנדרשת למימוש ויישום המפורט להלן:
29.1 המטרות לשמן נמסר המידע האישי;
29.2 אינטרס עסקי של מלונות אוליב רימונים לרבות שמירת מידע;
29.3 דרישה לשמירת מידע אשר עשוי להיות רלוונטי  לחקירות רגולטוריות או להליכים משפטיים;
29.4 ציות להוראות כל דין, תקנה, הליך משפטי, לרבות צווי בית משפט ו/או גילוי הנדרש על ידי רשויות ממשלתיות ואחרות;
29.5 למילוי אינטרס לגיטימי של מלונות אוליב רימונים ושל צדדי צדדים שלישיים לרבות התגוננות מפני הליכים משפטיים ועוד.
 
מידע רגיש
30. אלא אם נתבקש הדבר ספציפית, מלונות אוליב רימונים מבקשת לא למסור או לגלות במסגרת השימוש בשירותים או בכל  דרך אחרת כל מידע אישי רגיש (לדוגמה מספרי ביטוח לאומי,  נתונים הנוגעים לגזע או מוצא אתני, דעות פוליטיות, דת, אידאולוגיה או אמונות אחרות, בריאות, נתונים ביומטריים או נתונים גנטיים, עבר פלילי,  הליכים מנהליים או פליליים וסנקציות אשר הוטלו בקשר עם האמור).
שימוש בשירותים על ידי קטינים
31. מלונות אוליב רימונים אינה אוספת ביודעין נתונים אישיים מאדם מתחת לגיל 18.
32. מלונות אוליב רימונים אוספת נתונים אישיים מאנשים מתחת לגיל 18 כחלק מהליך רישום של האורח, אך זאת תמיד בכפוף לקבלת הסכמת ההורה או בעל המשמורת של הקטין.
עדכונים
33. החברה רשאית לשנות ולעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט ללא הודעה. האחריות להכרת השינויים, אם בכלל, שיבוצעו במדיניות הפרטיות היא על המשתמשים בלבד.
עוגיות cookies) )
34. כמו אתרים רבים אחרים, ועל מנת לשפר את החווית המשתמש באתר האינטרנט ודפי האינטרנט מלונות אוליב רימונים עושה שימוש ב - "עוגיות". "עוגיות", כשלעצמן, אינן מספקות למלונות אוליב רימונים  מידע אישי מזוהה אלא אם כן המשתמש בחר לספק מידע כאמור (למשל על ידי רישום לאחד השירותים). אולם, אם בחרתם לספק באתר מידע מזוהה אישית, מידע זה יהיה מקושר לנתונים המאוחסנים ב-"עוגייה".
35. "עוגייה" היא קובץ טקסט קטן המכיל כמויות קטנות של מידע שהאתר ממקם במחשב או התקן נייד. "עוגיות" מתוכננות לסייע למחשב או ההתקן לזכור דבר שהמשתמש עשה באתר, לדוגמה לזכור שהמשתמש נכנס לחשבון או אלו וכמה כפתורים הוקשו.
36. מלונות אוליב רימונים עושה שימוש ב-"עוגיות" ככלי להבנת השימוש באתר ולצורך שיפור התוכן וההצעות שבאתר. שימוש זה נעשה להתאמה אישית של חווית המשתמש בדפי האינטרנט של מלונות אוליב רימונים , בהצעת מוצרים רלוונטיים, תכניות ושירותים וכן פרסום ממוקד.
37. נטרול עוגיות - ייתכן כי הדפדפן שבשימושו של מוסר המידע מאפשר שליטה ב- "עוגיות"; דפדפנים מסוימים יכולים לאפשר הגדרות המונעות איסוף "עוגיות". אם אין הסכמה לשימוש ב –"עוגיות" יש להפוך את השימוש ב-"עוגיות" ללא זמין לפי הוראות הגדרות הדפדפן כמפורט כאן.  אנא שימת לבכם, כי יתכן שלאחר נטרול ה"עוגיות" תכונות מסוימות באתר לא יפעלו כיאות.
ישנם צדדים שלישיים אשר מפעילים סוגי "עוגיות" מסוימים המספקים כלי נטרול אוטומטי של ה-"עוגיות" שלהם, ניתן לראות רשימת "עוגיות" המופעלים על ידי צדדים שלישיים וקישור לנטרול האוטומטי שלהם. במקרים אחרים ניתן לנטרל את ה –"עוגיות" באמצעות כלי ניהול של צד שלישי כמו כאן.
38. החברה עושה שימוש במגוון סוגי "עוגיות":
38.1 "עוגיות זמניות" (session cookies) -  "עוגיות" אלה מאוחסנות זמנית במהלך פעילות הדפדוף ונמחקות מההתקן הנייד לאחר סגירת הדפדפן. אנו משתמשים בעוגיות זמניות לתמיכה בתפקוד האתר ולהבנת השימוש שלכם באתר, לדוגמה הדפים שביקרתם, באילו קישורים השתמשתם וכמה זמן שהיתם בכל דף.
38.2  עוגיות חיוניות - "עוגיות" אלה הכרחיות לתפעול האתר ולמשל מאפשרות לחבר במועדון הרימון להתחבר וליהנות מהטבות חבר.
38.3 עוגיות תפקודיות - אנו משתמשים ב-"עוגיות" תפקודיות לצורך שמירת הגדרות האתר - הגדרות כגון המטבע המועדף בבדיקת מחירי המלונות באתר. מלונות אוליב רימונים משתמשת ב-"עוגיות" תפקודיות גם כדי לאחסן נתונים כך שיהיה ניתן למצוא נתונים אלה בקלות בביקור הבא באתר. "עוגיות" תפקודיות מסוימות חיוניות לצפייה במפות או קטעי וידאו באתר.  החברה משתמשת  ב-"עוגיות" פלאש לתכני אנימציה מסוימים.
38.4 עוגיות מתמידות - "עוגיות" אלה אינן נמחקות עם סגירת הדפדפן אלא נשמרות בהתקן לתקופה קצובה או עד למחיקתן. בכל ביקור באתר השרת שקבע את ה-"עוגייה" יזהה את ה-"עוגייה" המתמידה שנשמרה בהתקן האישי. החברה נעזרת  ב-"עוגיות" מתמידות לאחסון העדפותיכם כך שיהיו זמינות עבור האורחים בביקור הבא. לדוגמה, אם כבר היתה התחברות למועדון הרימון "עוגיות" אלה ידלגו עבור הגולש על שלב ההתחברות בביקורו הבא באתר.
38.5 עוגיות מיקוד ופרסום - השימוש ב-"עוגיות" אלה הינו לצרכי איסוף מידע על מנת לסייע למלונות אוליב רימונים לשפר את המוצרים ואת השירותים וכן בכדי להציג מודעות ממוקדות שמלונות אוליב רימונים סבורה שיהיו רלוונטיות עבור הגולש. מלונות אוליב רימונים משתמשת ב- "עוגיות" מיקוד באתרי האינטרנט ליוזמות שיווק שונות וקמפיינים. מלונות אוליב רימונים עושה שימוש גם ב-"עוגיות אנליטיקס" (ראה להלן) וטכנולוגיות אחרות לקידום פרסום.
38.6 עוגיות אנליטיקס - "עוגיות" אלה אוספות מידע על השימוש באתר ומאפשרות למלונות אוליב רימונים לשפר את הפעילות של האתר. -"עוגיות" אלו מספקות למלונות אוליב רימונים מידע מצרפי בו מלונות אוליב רימונים עושה שימוש לניטור ביצועי האתר, ספירת ביקורים בכל דף, איתור טעויות טכניות, בדיקת האופן בו המשתמשים מגיעים לאתר ומדידת יעילות הפרסום והמודעות הממוקדות.
39. אתר האינטרנט עושה שימוש בעוגיות של צדדים שלישיים:
39.1 עוגיות גוגל  אנליטיקס - "עוגיות גוגל אנליטיקס" משמשות לאיסוף מידע על אופן שימוש של המשתמשים באתר. מלונות אוליב רימונים עושה שימוש במידע ליצירת דוחות ולשיפור האתר. "עוגיות" אלה אוספות מידע בצורה אנונימית, לדוגמה קביעת מספר המבקרים, מהיכן הגיעו המשתמשים לאתר ועל איזה לחצנים לחץ המשתמש. על מנת לקרוא את מדיניות הפרטיות של "גוגל" ביחס ל –"גוגל אנליטיקס" הקליקו כאן. על מנת לנטרל "עוגיות" של "גוגל אנליטיקס" הקליקו כאן. "עוגיות גוגל" כוללות את עוגיות Google AdWords & DoubleClick לשיווק, פרסום ושיווק חוזר אלה מאפשרים זיהוי המבקרים באתרים של שותפי הפרסום שלנו ופניה אליהם עם מודעות ומידע המבוסס על עניין. על מנת ללמוד עוד על עוגיותGoogle AdWords & DoubleClick הקליקו כאן.
39.2 עוגיות פייסבוק - השימוש ב-"עוגיות" אלה הינו לפרסום מבוסס עניין הגולש, כלומר - מודעות שאולי הגולש יתעניין בהתבסס על פעילותו באתרים שאינם "פייסבוק". "עוגיות" אלה אוספות מידע מביקורים באתר ומאפשרות קידום מודעות באמצעות פלטפורמות "פייסבוק". על מנת לקרוא עוד על מודעות מבוססות עניין מ-"פייסבוק" הקליקו כאן.
על מנת לנטרל מודעות מבוססות עניין של "פייסבוק"  יש לפעול על פי הוראות "פייסבוק" כאן.
מידע נוסף על מדיניות הפרטיות של "פייסבוק" ניתן למצוא כאן .
39.3 עוגיות בינג/מיקרוסופט - "עוגיות בינג" משמשות לאיסוף מידע כיצד מבקרים משתמשים באתר החברה וכן לשיווק, פרסום או שיווק מחדש. "עוגיות" אלה מאפשרות לזהות מבקרים באתרים של שותפי הפרסום שלנו ולהפנות אליהם מידע ממוקד עניין או מודעות. לקריאה נוספת על מדיניות פרטיות "בינג/מיקרוסופט" הקליקו כאן.
ממונה הגנת מידע (DPO)
40. בכל הקשור לעניינים הנוגעים לדין האירופאי בנושאים של הגנת הפרטיות ,יש לפנות באמצעות דואר אלקטרוני [email protected]
 
 
כדאי להזמין באתר
הזמנה מיידית בכל זמן ומקום שנוח לכם
5% הנחה נוספת על מחירים ומבצעים
הזמנה מועברת ישירות למלון
החיוב מתבצע במועד החופשה
(אשראי לביטחון)
עד 6 תשלומים ללא ריבית